Nişte RĂCENI                                           (se recomanda utilizarea browser-ului Internet Explorer)

                                                         (o familie din Raci, Gorj ).

            Craiova, Romania                                 

           Click pentru starea vremii in Craiova, Romania                                                                                                                                             

Repere
Personale
Geografice
Istorice
 
Familia Răceanu  
Familia "extinsa"  
Arbori genealogici
A - Răceanu
B - Diaconescu
C - Frumuşeanu
D - Gheorghiu
E - Urdăreanu
F - Ţolescu
G - Mirea
H - Enache
I - Popescu
J - Planiscig
K - Zgubin
Restituirea proprietăţilor confiscate ȋn regimul comunist
La Negomir (Raci)
La Borăscu (Baniu)
La Stoina (Stoiniţa)
La Stoina (Ciorari)
La Licurici
Instituţii din Romȃnia (mod de funcţionare intr-un 'stat de drept' "original")
Instituţia Prefectului - jud. Gorj
Ministerul Apelor si Pădurilor
Primăria Craiova
(in)Justiţia din Romȃnia
Judecătoria Tg-Jiu
Tribunalul Gorj
 
   

Acest site a fost (re)creat in anul 2019 pentru a pune la dispoziţia urmaşilor şi prietenilor familiei RĂCEANU toate informaţiile ce le-am putut colecta cu privire la strămoşii mei, ce au trăit timp de aproape 200 de ani ȋn fosta comună Raci (ȋn prezent, comuna Negomir) din judeţul Gorj, legȃndu-şi numele de evoluţia şi dezvoltarea ei.

Cred că fiecare persoană are origini familiale ce merită aflate şi că "o viaţă capătă mai mult sens atunci cȃnd este scrisă".

Trebuie menţionat că bazele documentării necesare realizării acestui site au fost puse de unchiul meu Aurelian Răceanu (n.1932 d.1993).

 

Sunt prezentate şi multe informaţii legate de familia extinsă (alte familii cu grade diferite de ȋnrudire).

 

Este prezentat şi modul ȋn care, unele autorităţi ale statului romȃn de după 1989 (ȋn special, Instituţia Prefectului Judeţul Gorj şi unele primării) au ȋnţeles să aplice legile elaborate şi emise după 1989 pentru repararea nedreptăţilor făcute de statul comunist, opunȃndu-se prin toate mijloacele la restituirea proprietăţilor, din nepăsare, din prostie (făcȃnd greşeli ȋn actele ȋntocmite) dar şi cu multă reavoinţă; vor fi menţionate persoanele ce au excelat/excelează ȋn acest sens.

 

De asemenea, se arată şi cum unii magistraţi/judecători, care ar fi trebuit să ȋnfăptuiască JUSTIŢIA ȋn Romȃnia, au aplicat legile ȋntrun mod strȃmb; şi aici vor fi menţionate persoanele ce au excelat/excelează ȋn acest sens.

 

Februarie Martie 2019.

Teodor Cornel RĂCEANU

Ultima revizie : 23 februarie 2019