SINODICUL BISERICII RACI

Comuna Raci, Raionul Strehaia, Regiunea Oltenia

 

 Biserica Sf. Voievozi din parohia Raci, raionul Strehaia, este din cărămidă, pe temelie de piatră cioplită şi acoperită cu tablă.

Construcţia s-a început în anul 1898 pe locul donat de D. Plopşoreanu în acest scop, de către un comitet din care făcea parte preotul Alex. Popescu de la Andreeşti – Gorj, Aurelian P. Răceanu, D. M. Ţogoie, V. C. Răceanu, Grig. D. Popescu, Victor Urdăreanu, ş. a.

Piatra de temelie a fost adusă cu carele din com. Runcu – Gorj, de la o distanţă de 150 km. şi a fost cioplită de meşteri italieni. Dintre aceştia, sătenii îşi amintesc de Dominic. Zidăria şi tâmplăria au fost făcute de meşteri macedoneni, între care menţionăm pe Serafim şi Simeon iar pictura a fost făcută de pictorul I. Lupea.

      În anul 1906, prin transferarea preotului Al. Popescu în comuna natală Andreieşti, parohia rămâne vacantă şi este girată de preotul Colopăreanu de la Bolboşi iar lucrările stagnează.

      În anul 1908 este numit la Raci preotul Toma Bălan care, tânăr şi cu dragoste de muncă, reîncepe lucrările de la temelie, face pictura şi împodobeşte biserica.

      Policandrul cel mare este donat de Mihail Schinteie, crucile de pe Sf. Masă de d-l Popa Vasile, cărţile de ritual de Victor Mărgineanu, etc.

 

 În luna mai 1912, biserica este sfinţită de Prea Sfinţitul Episcop Ghenadie Georgescu al Râmnicului – Noul Severin.

În timpul primului război mondial, când armatele de ocupaţie austro-ungare ridicau clopotele de la biserici, preotul Toma Bălan împreună cu sătenii a îngropat toate clopotele bisericilor din parohie, adică de la biserica Raci, biserica Artanu şi de la clopotniţa cimitirului Baniu. Fiind forţat de ocupanţi, preotul, după ce i se făgăduieşte că i se va lăsa clopotul de la biserica Sf. Voievozi – Raci, le dezgroapă şi le cedează ocupanţilor în afara celui de la Raci pe care l-a montat din nou în turla bisericii.

 

În 1922, prin transferarea pr. Toma Bălan în satul natal, parohia rămâne vacantă şi este transferat aci preotul Răceanu A. Gheorghe care funcţionează la Raci până în 1946 când se transferă la Artanu. La parohia Raci, se transferă în anul 1946 preotul Răceanu Gh. Constantin care funcţionează şi în prezent.

În anul 1964 s-au făcut reparaţii la acoperiş din donaţii ale credincioşilor şi din sumele acordate ca ajutor de Departamentul Cultelor şi Sf. Mitropolie a Olteniei. Biserica este în formă de cruce şi se prezintă bine întreţinută şi frumos împodobită.

 

Întocmit:  Preot Constantin Gh. RĂCEANU - 1967 mai 20